Tenir una imatge és inevitable

Tenir una imatge és inevitable, per això, el millor que podem fer és preocupar-nos per ella.

L’especialista en Marketing Regís McKenna ja ens diu que “Mai no existeix una segona oportunitat per a causar una bona primera impressió”

Si tenim cura de la nostra imatge personal, millorem l’auto imatge i l’autoestima, augmentem la nostra seguretat, i per tant, comuniquem i ens relacionem millor.

Hem de tenir present que tot comunica, des de la nostra indumentària, el nostre físic, la nostra expressió…fins i tot el nostre to de veu!

Elements indispensables per poder començar a treballar la nostra imatge serien respondre a les preguntes:

Cóm em veig? Cóm em veuen? Cóm voldria que em veiessin?

Si les respostes són molt diferents, tenim un problema d’autoconsciència d’imatge personal, i a partir d’aquí és on hem de començar a treballar amb la nostra imatge personal.

Aquesta setmana, la nostra Consultora Yolanda Muñoz participarà a la tertúlia del programa “Perdona? TVSHOW” de RAC105 TV, precisament per parlar sobre la importància de la imatge personal.