SOLUCIONS DE COMUNICACIÓ: Com ordenar les idees d’un escrit o una presentació

  • ordenar las ideas

 

Un dels errors més freqüents que cometen els escriptors o oradors novells és el de pensar que poden començar a construir el seu parlament directament des de la pàgina (o diapositives) en blanc. La manca de planificació acaba passant factura, ja que el resultat sol ser desordenat, poc comprensible per al receptor i poc rendible perquè al final has de perdre el temps en diverses versions i moltes correccions per aconseguir alguna cosa coherent.

Vegem una de les tècniques més senzilles i eficaces per preparar qualsevol intervenció.

Preparació prèvia

Necessitem estar tranquils, amb temps disponible i sense interrupcions. En el nostre escriptori, a part de l’ordinador, tindrem fulls en blanc, llapis o bolígrafs i blocs de paper autoadhesiu.

Fase 1: Recopilació d’informació i generació d’idees  

En primer lloc, obtindrem dades i tota mena d’informació sobre el tema que tractarem. Si ja som experts en el tema i disposem d’aquesta informació podem anar directament a la generació d’idees.

Aplicarem la tècnica del brainstorming o pluja d’idees. Consisteix a anar anotant totes les idees que ens vénen a la ment sense rebutjar-ne cap, per absurda que pugui semblar. Les anem anotant en els papers autoadhesius a base de paraules o frases molt simples. És molt important que només anotis una idea per paperet, per poder després utilitzar-les de forma independent.

Enganxem aquestes notes a la taula o en una altra superfície. També les podem posar en un o diversos fulls de paper. Quedaran desordenades i, probablement, no totes ens serviran. El procés creatiu no és ordenat.

 

Fase 2: Selecció  

Un cop acabada la fase de creació, cal revisar totes les idees generades i seleccionar les més adequades per tractar el tema i per aconseguir el nostre objectiu de comunicació. També cal tenir en compte l’extensió que ha de tenir el document.

Serà tan fàcil com retirar les notes que descartem. En l’exemple estan marcades amb una creu. Podem llençar-les directament o guardar-les per si més endavant les necessitem.

 

 

 

Fase 3: Ordenació

Segons l’estructura que vulguem donar-li a la nostra intervenció o article, anem reagrupant les notes en les parts principals del discurs. En aquest exemple utilitzem una estructura analítica, ideal per tractar temes com ara El canvi climàtic, El canvi d’hàbits de lectura, La crisi financera de 2008, etc.  

Fase 4: Redacció del text o preparació de diapositives.

Ara ja pots començar a redactar l’escrit, seguint l’ordre previst. No t’oblidis d’utilitzar els “connectors” per enllaçar les diferents parts i donar-li cohesió al text. Si el que has de preparar és una presentació, pots anar creant les diapositives i seguir l’esquelet bàsic.

A partir d’aquest esquema també et pots preparar unes notes per parlar davant el teu públic, amb o sense suport de powerpoint.

Aquesta és una tècnica que et farà millorar la teva productivitat i augmentarà la teva capacitat de comunicació. Invertir temps en la planificació dona grans resultats.