La comunicació persuasiva com a repte per a les empreses

Sens dubte que l’evolució de les noves tecnologies i mitjans de comunicació en general, així com la de la pròpia societat, ha comportat canvis fonamentals en la comunicació entre les empreses i els seus clients objectiu. Mitjans que antany, i no tan enrere en el temps, van ser eficaços, avui no gaudeixen de reputació cap. I, per tant, de capacitat d’influència sobre els destinataris del missatge.

Quantes vegades ens hem preguntat per què una campanya d’emailing o de màrqueting en línia, que tan bons resultats ens va donar fa tan sols un any enrere, avui és del tot inútil? Enviar un missatge amb fins publicitaris a un client (per molt client objectiu que sigui) que no l’ha sol·licitat de forma explícita, aixeca de manera immediata barreres de rebuig davant el mateix missatge.

La porta que encara continua oberta cap als nostres possibles nous clients és la persuasió. Al cap i a la fi, la persuasió no és res de nou en comunicació. ¿I com ser persuasius? És el gran repte de la comunicació.

Almenys trobem dues grans vies per aconseguir-ho. D’una banda, incorporar com a emissors del missatge a altres actors, que sumin la seva reputació davant els destinataris del mateix. Així veiem com floreixen campanyes on participen blocaires, prescriptors i influenciadors en general. D’altra banda la interacció fiable entre el client amb la pròpia empresa, a través de canals d’informació (i subratllo el d’informació, no de publicitat) sobre els productes o serveis, així com entre ells i altres clients, que actuen com a prescriptors de qualitat.

Lamentablement, els mitjans de comunicació tradicionals gaudeixen de poca credibilitat davant la població però, m sempre que es presenti el missatge des del punt de vista de la informació, la seva capacitat de persuasió augmentarà.

El repte de la comunicació requereix avui de l’ús de les tècniques i canals més nous i de la combinació intel·ligent de diversos d’ells. Dependrà del client target, que sempre està connectat a diversitat de mitjans i canals de comunicació, l’ús d’uns o altres. Una major especialització i professionalitat que requereix de la millor preparació per part de les agències de comunicació del segle XXI.