Finals d’impacte

5 maneres d’acabar un discurs

“Bé està el que bé acaba”. Aquesta dita, que forma part de la saviesa popular, s’aplica perfectament a les exposicions en públic. Un bon discurs mal acabat és com una bona pel·lícula amb un final decebedor. Ens aixequem de la butaca amb una sensació de neguit que és el que roman i no ens serveix de res que l’hora i mitja anterior hagi estat bona; és el final el que compta.

De la mateixa manera, a l’hora de parlar en públic hem de tenir en compte que al final, igual que el principi, és un punt culminant i determinarà el record que deixem a l’audiència. Per això cal preparar-molt bé, perquè durant la nostra exposició i, a mesura que veiem acostar-se el final, no ens posem nerviosos per no saber com acabar i acabem fent-nos petits pronunciant un concís “i això era tot”.

Perquè no us quedeu en blanc en un moment tan important, aquí teniu 5 maneres d’acabar un discurs que podeu utilitzar en les vostres properes exposicions.

    • Recapitular. És potser la forma més clàssica però molt efectiva. Es tracta d’expressar clarament quina idea o idees volem que quedin molt clares en la ment del nostre públic. El tancament “tricolon” és una forma de recapitular que consisteix en recordar les tres idees importants.
    • Tornar a l’inici. Consisteix en connectar de nou amb la idea o història amb la qual hem començat la presentació per deixar en l’audiència una sensació de tancament. És com tancar el cercle.
    • Convidar a la reflexió. És aquest un final de tipus obert que pot fer-se llançant una pregunta retòrica que convidi a l’audiència a posicionar-se sobre les idees que hem exposat prèviament.
    • Trucar a l’acció. En discursos de tipus persuasiu en els quals volem convèncer a la nostra audiència, l’exposició d’idees i la seva argumentació sol culminar en una invitació clara cap a una acció determinada.
    • Inspirar. Una imatge, una cita d’una persona il·lustre, una frase … poden servir-nos per crear un impacte emocional positiu que deixi a l’audiència projectant cap a un futur millor.

En resum, mai deixeu al final l’atzar, feu que sigui memorable i, sobretot, no us precipiteu i sortiu corrent després de pronunciar l’última paraula. Sostenir el silenci en aquest moment és vital per donar el sentit de tancament i deixar una impressió duradora en l’audiència.