Llenguatge no verbal en la comunicació

Tots emetem missatges no verbals durant les 24 hores del dia. La major part són involuntaris i inconscients, per la qual cosa són molt més “sincers” que les paraules que ens delaten. 

Saber interpretar aquests missatges és indispensable per a la detecció de conflictes latents, percebre el clima laboral, preveure accions individuals i col·lectives, seleccionar nous professionals, detectar necessitats d’intervenció i per a moltes altres situacions que marquen la diferència entre un equip amb resultats i un grup de gent obligada a treballar.

DEMANA'NS INFORMACIÓ

 

 • Què aconseguiràs?

  • Estimular la capacitat d’observació dels senyals subtils que emeten els altres.
  • Aprendre a interpretar aquests senyals més enllà de la intuïció.
  • Dominar estratègies per a la pròpia expressió no verbal.
  • Aplicar el coneixement del llenguatge no verbal al lideratge, les habilitats socials i comercials.
  • Tenir eines per a la persuasió i la seducció. 
  • Millorar l’empatia i la capacitat d’escolta. 
  • Adquirir nous patrons de conducta que ajudin a superar la timidesa. 

 • Com ho treballaràs?

  • Exercicis d’anàlisi de la pròpia comunicació i elaboració d’un pla d’entrenament personalitzat.
  • Anàlisi de les imatges de líders i altres professionals per entrenar la capacitat d’observació.
  • Exercicis per activar la capacitat d’anàlisi dels altres i detectar comportaments de risc, frau o fingiment.
  • Activitat de planificació de la pròpia imatge segons els objectius.

 • Personal docent

  Teresa Baró

  Directora de Verbal No Verbal. Experta en habilitats de comunicació personal i en intel·ligència no verbal. Consultora en comunicació personal en l’àmbit de l’empresa. Conferenciant, escriptora i formadora. 
  Col·laboradora en diferents mitjans de comunicació. Ha publicat 5 llibres, entre ells “La Gran Guía del lenguaje no verbal” i “Inteligencia no verbal”.

  DEMANA'NS INFORMACIÓ