Comunicació interna a l’empresa

Per què i per a què?

La comunicació interna encara és un repte per a moltes organitzacions. Hi ha estudis que apunten que un 80% dels problemes que sorgeixen a les empreses es deuen a una comunicació deficient o inexistent: departaments estancs, missatges que no flueixen, comunicats que arriben tard… Encara que no en siguem conscients, una comunicació interna ineficaç impacta en el compte de resultats.

Avui més que mai, les empreses estan obligades a ser competitives i a adaptar-se amb rapidesa als canvis que demana el mercat. Per a això, han de saber motivar als seus equips humans; transmetre una cultura corporativa sòlida, que ajudi les persones a sentir-se identificades amb la missió de l’organització i a desenvolupar un sentit de pertinença que impedeixi la fugida de talent. I és aquí on la comunicació interna esdevé una eina estratègica.

Beneficis de tenir un pla de comunicació interna

Quan es cuida i es planifica, la comunicació interna té efectes molt positius en l’activitat i en el clima de l’organització. Entre altres aspectes ajuda a:

  • Promoure la comunicació entre les persones que hi treballen.
  • Facilitar la integració entre les aspiracions personals i les institucionals, la qual cosa redunda en la motivació.
  • Reduir els focus de conflicte intern enfortint la cohesió.
  • Contribuir a la creació d’espais d’informació, participació i opinió.
  • Disminuir els efectes negatius dels canvis organitzatius.
  • Crear una imatge i una cultura corporativa que impacta de forma positiva en el client extern.

Els nostres clients ens demanen sovint assessorament sobre com millorar la comunicació interna en la seva organització. I mai no ens cansem de dir que el diàleg entre la direcció i els treballadors ha de ser constant.

Això significa desbloquejar els fluxos de comunicació: la que es realitza de dalt cap a baix (la que les empreses tenen més present), però també la que es realitza de baix cap amunt (comunicació ascendent) – molt més important si volem conèixer l’opinió dels treballadors, que són els que estan en contacte cada dia amb la realitat de l’empresa. Tot això sense passar per alt la comunicació informal – no oblidem que algunes de les converses més profitoses es produeixen en la màquina del cafè.

Treballar la comunicació interna és també treballar l’externa. Perquè sense una bona imatge entre els treballadors serà molt difícil projectar una bona imatge cap a l’exterior i aconseguir la satisfacció dels clients.