Treballa amb nosaltres

Formulari de sol·licitud

PROTECCIÓ DE DADES
De conformitat amb el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU, li informem que les dades i documents que vostè ens proporciona a través dels formularis de sol·licitud d’ocupació i a través del seu currículum vitae, seran utilitzats per poder participar en la selecció del lloc de treball que vostè ens sol·licita, sense que puguin ser utilitzats per a una altra finalitat. Aquestes dades seran incorporades en un fitxer el responsable del qual és VERBAL NOVERBAL, S.L..
Si no fos seleccionat en aquest procés, mantindrem les seves dades personals amb posterioritat, durant dos anys, a fi de poder utilitzar-los en futurs processos de selecció.
En qualsevol moment, vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, limitar el tractament de les seves dades, o directament oposar-se al tractament, o exercir el dret a la portabilitat dels mateixos. Tot això, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que li identifiqui, dirigit al RESPONSABLE del fitxer. En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
RESPONSABLE: VERBAL NOVERBAL, S.L. CL RIERA ST. MIQUEL, 3 AT 1ª – 08006 BARCELONA (BARCELONA).
Email: ymunoz@verbalnoverbal.com

Si us plau, introdueix el teu correu electrònic, així ens podem comunicar.