Excel·lència en l’atenció al client

L’èxit de l’organització no radica només en la qualitat del seu producte o servei; l’ha de saber transmetre als seus clients, creant relacions de qualitat que beneficiaran a la percepció del producte i a la imatge corporativa.

El personal d’atenció al client ha de ser conscient del paper crucial que té com a nexe entre el client i l’organització. Al cap i a la fi, un client satisfet són dos clients.

DEMANA'NS INFORMACIÓ
 • Què aconseguiràs?

  • Millorar qualitativament el servei i l’atenció al client.
  • Millorar la imatge dels professionals i de l’empresa que representen.
  • Millorar la capacitat de comunicació i de relació.
  • Dotar els participants de recursos per què puguin tenir el control de determinades situacions comunicatives pròpies del seu lloc de treball i resoldre per sí mateixos situacions de tensió.

 • Com ho treballaràs?

  • Els codis verbals i no verbals de l’atenció al client.
  • Empatia i assertivitat.
  • Com establir un primer contacte: la primera impressió.
  • Escoltar atentament el client i interpretar el seu llenguatge no verbal.
  • Saber preguntar per a conèixer les necessitats del client.
  • La cortesia i les bones maneres: salutació, presentació, cedir el pas, tracte, etc.
  • Atendre queixes i reclamacions.
  • Atenció presencial, telefònica i per escrit.
  • Normes generals de l’atenció telefònica.
  • La comunicació per escrit: cartes i correus electrònics.

 • Metodologia

  Ens adaptem a les necessitats de l’empresari i dissenyem el seu propi programa, basat en les seves característiques i necessitats. Garantim la màxima confidencialitat i eficàcia en els resultats. 

  DEMANA'NS INFORMACIÓ

També us recomanem…