CURS D’ESCRIPTURA EFICAÇ a l’empresa actual

 

Calendari

Consulta la nostra oferta personalitzada
DEMANA'NS INFORMACIÓ 

Què aconseguiràs?

 • Utilitzar la comunicació escrita com una eina d’imatge corporativa i de marca personal.
 • Escriure de forma eficient per diferenciar-nos, ser més productius i assegurar l’èxit de la gestió.
 • Elaborar missatges escrits correctes, clars i concisos en funció del receptor i de l’objectiu.
 • Arribar al nostre lector de forma clara i comprensible.
 • Redactar amb rapidesa i eficàcia, organitzant els escrits amb estil persuasiu.
 • Conèixer els codis del llenguatge on-line per adaptar la redacció.
 • A qui va adreçat?

  A qualsevol professional que necessiti posar-se al dia sobre la manera de comunicar-se per escrit en diferents formats: correu electrònic, comunicats interns, textos publicitaris, escrits o mailings per a clients.

 • Com ho treballaràs?

  Entenent la necessitat de posar-nos al dia:

  • Canvis que ha patit l’escriptura en els últims anys.
  • Els moviments “llenguatge clar” i “comunicació clara”: les noves pautes de relació amb els receptors.
  • Diferències entre l’escriptura per a suports electrònics i per a paper.

  Fent que ens llegeixin i entenguin allò que volem transmetre:

  • Com augmentar la llegibilitat.
  • Adequacions: graus de formalitat en les relacions amb els interlocutors.
  • Escriure perquè ens entenguin.

  Tècniques de preparació de l’escrit:

  • Estructura del text segons els objectius.
  • Pautes d’escriptura empresarial: clara, concisa i amable a la vegada.
  • Ordre de les idees, precisió semàntica, adequació, varietat del vocabulari, llenguatge planer, etc.
  • Els paràgrafs: coherència i cohesió internes del text.
  • Les frases: estil i to de redacció. Claredat i concisió.
  • Les paraules: precisió semàntica i adequació al registre.

  Conèixer els documents habituals i les diferents tècniques:

  • Aplicació de l’escriptura persuasiva a contingut web, blog i altres suports on-line
  • Escriptura a les xarxes socials. Un nou estil de redacció.
  • Fórmules de tracte al client en cartes i correus electrònics: salutacions, tancaments, comiats, etc.

   

Descripció

També et recomanem…